//
arkiv

Randi Helen

Randi Helen har skrevet 2 innlegg for Sosiale medier

Facebook – identitetsskaping blant kjentfolk

Selvrepresentasjon og identitetsskaping er en naturlig del av det sosiale samspill, og dette har blitt overført til nett og bruk av sosiale medier. Også på Facebook melder dette seg gjeldende. I den «virkelige» verden tilpasser man selvrepresentasjonen til mange forskjellige publikum. Man presenterer seg forskjellig for mennesker man har ulike relasjoner til, og forteller ikke nødvendigvis naboen alt man vil fortelle familiemedlemmer

Men hvordan kan man spesialtilpasse selvrepresentasjonen til forskjellige publikum når det aller meste man legger ut på facebook er åpent for hele vennelisten?

I Artikkelen «Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships» av Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck og Jason Martin, får vi noen svar på dette.

Forskerne forventet her at brukerne ville tilpasse sin facebookbaserte selvrepresentasjon til forskjellige publikum.

Det spesielle med Facebook er at man ikke er anonym. Som Zhao, Grasmuck og Martin påpeker i artikkelen, er Facebook et såkalt «nonymt» nettsted. Man står frem med navn, bilde(r), alder og annen personlig informasjon. Dette er det grunnleggende. Mange står også frem med politisk og religiøs overbevisning, og fyller ut interesser og skriver en kort beskrivelse av seg selv. Man kan også «like» emner, bedrifter, artister, filmer og egne sider eller grupper som fungerer som interne diskusjonsfora på Facebook. I det hele tatt er de fleste Facebookbrukere åpne om seg selv og gir ut en del grunninformasjon.

I tillegg til dette vil beskjeder som skrives offentlig være med på å bygge opp brukernes identitet. Beskjeder direkte til andre, eller fellesbeskjeder i form av statusoppdateringer er kommunikasjon ut til andre (veggmeldinger) eller rett og slett konstatering av standpunkt (statusoppdateringer) – beskjedersom viser hvem man er og hva man tenker på.

Ida Aalens forskningsresultater viser at disse beskjedene i all hovedsak er sosiale henvendelser. Brukerne vil sosialisere, og det er det som er det overordnede mål. Men identitetsskapingen og realiseringen av selvet spiller også en viktig rolle.

«Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships» kom frem til at rundt 75 prosent av brukerne ville «vise, ikke fortelle» om hvem de var gjennom bilder og sosial interaksjon på siden. Dette støtts også av Aalens funn. Facebookbrukerne skaper dermed ikke bare sin identitet selv, men også gjennom andre – gjennom bildene andre legger ut og kommentarene andre legger igjen offentlig på profilen deres. Begges funn viser at et overordnet mål for brukerne er å vise verden hvor sosiale de er, og bygge seg opp sosial kapital.

Noe av det som kommer tydelig frem her er at facebookbrukerne som var med i undersøkelsen var opptatt av å knytte relasjoner ved hjelp av sin profil. I motsetning til dating-sider, som det ble sammenlignet med, var brukerne i disse funnene ikke opptatt av å skape romantiske relasjoner. Det var platoniske relasjoner – vennskap – som sto i fokus.

Ida Aalen viser til statistikk der man ser at de fleste har opp til fem relasjoner i den innerste krets, opp til 15 man er nært knyttet til, opp til 50 man ofte kommuniserer med, 150 man har relasjoner til, 500 man er på hils med, og opp til 2.000 man kan kjenne igjen ansiktet til.

Man kan kanskje si at Facebook er det daglige sosialliv overført til internett. Som Aalen påpeker, vil man luke ut samtaler som ikke angår en selv som støy på lik linje med de samtalene man overhører på trikken. Dermed er kanskje ikke alt som postes på facebookveggen verktøy for selvrepresentasjonen til profilens eier. De er heller med på å bygge opp den sosiale kapitalen – og viser at personen er sosial. Dessuten kan man jo også si at selvrepresentasjonen går på kryss av profiler.

Man skaper sin identitet sammen med andre, og man er kanskje mer ærlig ovenfor fremmede og perifere bekjentskaper enn man tror selv, siden man kommuniserer offentlig med nære bekjentskaper.
Kilder:

En kort bok om sosiale medier: Aalen, Ida

«Identity construction on Facebook: Digital empowerment in anchored relationships» av Shanyang Zhao, Sherri Grasmuck og Jason Martin
http://astro.temple.edu/~bzhao001/Identity%20Construction%20on%20Facebook.pdf

Reklamer

Din sosiale hjemmeside

Flavors.me er en tjeneste som lar brukeren samle alle sine sosiale nettsteder på én hjemmeside.
Denne kan designes og gjøres personlig.

Klikk på bildet under for å komme til startsiden:

Image

Klikker du på bildet under, kommer du til en ferdig designet flavors-side:

Image

Reklamer