//
arkiv

Instagram

Dette stikkordet er tilknyttet 2 innlegg

Metaforer i sosiale medier

Hashtag, «like», profilbilde, kommentar- og søkefelt er alle funksjoner og verktøy som de fleste av oss kjenner fra en eller flere sosiale medier. Det kan være både interessant og hensiktsmessig å se nærmere på disse funksjonene i lys av artikkelen «The stories digital tools tell» (2003) av Tarleton Gillespie. Han argumenterer for at man må se digitale verktøy som artefakter med en viss iboende politikk og som er laget med bakgrunn i bestemt ønsket brukeratferd. Analyse av programvare må, ifølge Gillespie, derfor begynne med bakgrunn i tanken om at teknologi i seg selv ikke er nøytral:

An analysis of software, then, must begin with a sense of the way technologies may have powerful consequences for the social activities that happen with them, in the worlds imagined by them – as Winner puts it, these ‘artifacts’ have politics (Gillespie 2003: 2).

På grunn av artefaktenes obskure politikk, mener Gillespie at man heller ikke kan forholde seg kun til de diskursive elementene ved et verktøy, men at man i tillegg må tolke verktøyene og deres strukturelle eller materialistiske elementer – «affordances» – for slik å være i stand til å avdekke artefaktenes skjulte historie (2003: 9). «Affordance» er et begrep James J. Gibson påtar seg å ha funnet opp, og i boka «The epological approach to visual perception» utdyper han betydningen gjennom sammenhengen mellom dyr og miljø: «The affordances of the environment is what it offers to the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill» (1986: 127). Gjennom Gillespie og Gibson kan «affordances» i denne sammenheng forstås som mulighetene et digitalt verktøy innehar og hva det dermed tilbyr, eller eventuelt ikke tilbyr, sine brukere.

Ifølge Gillespie blir vi nødt til å se på designet av en applikasjon for å oppdage hvilken politikk som skjuler seg bak de ytre egenskapene (2003: 10). Grensesnittsmetaforer blir av designere beregnet som suksessfulle dersom de av brukerne anses som intuitive, påpeker Gillespie (ibid.: 11). Med dette mener han at det er en sammenheng mellom metaforlån fra eksisterende eller gamle medier og vår forståelse av nye plattformer. Han trekker fram Macromedia Director som eksempel på hvordan et program kan benytte seg av kjente metaforer fra teater, film, musikk og programmering til å forstå og anvende en ny plattform (ibid.: 12-13). Metaforer i Director er blant annet «scene» (fra teater), «rollebesetning» (fra teater og film) og «projektor» (fra film). Det kan argumenteres for at også tilsynelatende ukjente sosiale medier intuitivt vil være enklere å forstå dersom designet bygger på metaforer og funksjoner man kjenner fra andre plattformer. På denne måten oppnår også designerne bak nettsiden den suksessen de ønsker gjennom å skape intuitiv brukeratferd.

Facebook like button. CC-lisensiert.

For å bygge oppunder dette vil jeg trekke paralleller til to av nåtidens sosiale nettverk; Instagram og Pinterest, som eksempler på nye medier som tar i bruk funksjoner og begreper fra andre veletablerte og, for mange, velkjente plattformer. Selv om det muligens ikke kan sies at begrepene/funksjonene i sosiale medier konkret kan sammenlignes med Gillespies eksempel over, tør jeg likevel påstå at det er en sammenheng mellom metaforene han viser til og vår intuitive oppfatning og forståelse av sosiale medier.

Både Instagram og Pinterest kan sies å være digitale verktøy som samler brukernes bilder og kan således også anses som digitale fotoalbum. De har også til felles at interaksjon oppstår gjennom kommentarer eller «likes». Hovedforskjellen mellom dem er i korte trekk at Instagram i hovedsak er en mobilapplikasjon som gjerne preges av personlige bilder tatt av brukeren selv, mens Pinterest er en nettside (og en applikasjon) som karakteriseres av videreformidling av andres innhold.

De to plattformene innehar en rekke forskjellige trekk, men begge består av relativt kjente begreper – eller metaforer – fra andre sosiale medier eller nettbaserte tjenester. Et kort blikk på Pinterest eller Instagram kan gi assosiasjoner til både Facebook, Twitter og søkemotorer på nett.

Skjermdump Pinterest-forside.

Skjermdump Instagram-profil.

Utover funksjonene som er vist i bildet av Instagram, har denne applikasjonen også benyttet seg av «hashtag» i søkefunksjonen under «Explore»-menyen. Dette er et begrep mange kjenner igjen fra Twitter.

Det kan, som nevnt, kanskje være vanskelig å påstå at det er Gillespies spesifikke forståelse av metaforer som brukes i eksemplene her med Instagram og Pinterest. Det som imidlertid er verdt å merke seg er at de begge er uttrykk for grensesnitt som benytter seg av velkjente begreper og funksjoner hentet fra andre plattformer – som implisitt tilbyr oss en forståelse av tjenestenes innhold og funksjoner. Ved bruk av «hashtag» og «followers»/»following» fra Twitter kan det hevdes at det er enklere å intuitivt forstå Instagram. Nyhetsstømmen på Pinterest minner også mye om Facebooks «News Feed», og kommentarfelt eller «likes» er metaforer eller begreper som går på tvers av ulike sosiale medier.

På en annen side innebærer metaforbruken også enkelte ulemper ved at helt nye brukere av sosiale medier kanskje ikke forstår verken «hashtag», «innsjekking» eller «repin» fordi man ikke er kjent med konvensjonene eller metaforene som er å finne på andre digitale plattformer.

Gillespies forklaring om at digitale verktøy skjuler en «historie» kan i dette tilfellet likevel ses i sammenheng med at nye medier benytter seg av velkjente begreper fra veletablerte medier slik at erfarne brukere enklere forstår grensesnittet og den ønskede brukeratferden.

Referanser:

Gillespie, Tarleton (2003): «The Stories Digital Tools Tell». I: Caldwell, J. og A. Everett (red.): New Media Thesis on Convergence Media and Digital Reproduction. Tilgjengelig fra: http://www.tarletongillespie.org/essays/tools.pdf (besøkt 05.11.12).

Gibson, James J. (1986): «The Theory of Affordances». I: The Ecological Approach to Visual Perception. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Hillsdale: New Jersey. Tilgjengelig fra: http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/theory%20of%20affordances%20with%20notes_1.pdf (besøkt 05.11.12).

Bildene er hentet fra:

Pinterest.com (2012): Skjermdump av forside per 05.11.12. Tilgjengelig fra: http://pinterest.com/ (besøkt 05.11.12).

Instagram (2012): Skjermdump av mobilapplikasjon for iPhone.

Reklamer

Populær på Instagram

Instagram ble lansert i oktober 2010 og har i dag over 80 millioner registrerte brukere. Instagram har hatt en enorm vekst som har ført til at flere nå omtaler det som et nytt sosialt nettverk. Det kan minne om Twitter, bare at man deler bilder istedenfor tekst.

“Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through a series of pictures. Snap a photo with your mobile phone, then choose a filter to transform the image into a memory to keep around forever. We’re building Instagram to allow you to experience moments in your friends’ lives through pictures as they happen” (Instagram1)
 

I forrige uke var jeg på bursdagsfeiring til min niese som ble 14 år. Hun, som mange av hennes venninner, har alltid iPhonen tilgjengelig og legger hyppig ut bilder på Instagram. Ikke lenge etter jeg kom, forteller hun meg ivrig: ”Gjett hva jeg har fått da? jeg har fått 98 likes på et bilde på Instagram, det er ganske sykt da!?”. I forbindelse med ukens pensum og med denne samtalen friskt i minne ble jeg interessert i å se litt nærmere på synlighet/det å være populær på Instagram, hvor sosialt det egenltig er og hvordan synlighet reguleres.

Print screen av Instagram.com

I artikkelen ”Want to be on top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook” skriver forfatteren Taina Bucher om algoritmen EdgeRank som regulerer hva som er synlig på den enkeltes ”news feed” på Facebook. (Bucher 2012) Algoritmen sorterer, klassifiserer og rangerer hvilken informasjon de mener er mest relevant for den enkelte brukeren. Mye av innholdet i denne artikkelen er overførbart til for eksempel Instagrams ”Popular Page”.

Print screen av «Popular page»

Instagram er et teknisk system, og teknologien setter rammen for hva vi kan gjøre. Men det er mer presist å snakke om Instagram som et sosioteknisk system fordi systemet avhenger av menneskelig input og relasjon. Slik som andre sosiale medier er Instagram avhengig av at vi publiserer bilder, og vår interaksjon med hverandre. Men alt som blir publisert blir ikke like synlig. Instagrams ”Popular Page” sorterer, klassifiserer og rangerer på samme måte som EdgeRank, hvilke bilder som er mest populære til enhver tid og som kvalifiser seg for å komme på siden. Med en slik utvelgelse er det nødvendigvis et flertall som ikke blir synliggjort. Det er en ganske eksklusiv affere å komme på ”Popular Page”. Synlighet er konstruert som en belønning.

Mange bruker Instagram som en plattform til å vise frem flotte fotografier, til å opprette nye kontakter med for eksempel samme interesser eller for å dele bilder fra hverdagen med nære venner. Men mitt inntrykk er at det også er ganske mange, spesielt unge brukere, som kun har som mål å få mange ”likes” eller havne på listen over mest populære. Det er ikke alltid kvaliteten og originaliteten på bildet som er viktigst. I bunn å grunn handler det om et behov for å vise seg frem og bli sett av flest mulig. Det handler om synlighet men også om å «bli populær». Hvor synlig og hvor populær du blir reguleres blant annet av innebygde algoritmer. En algoritme er kort fortalt en oppskrift for å løse et problem. Man har et problem, å komme på siden over mest populære, som man ønsker å løse. Det finnes i utgangspunktet mange ulike måter å løse det på, men man må knekke koden Instagram har valgt å benytte og følge denne steg for steg (Bucher 01.11.12).

Akkurat hva Instagrams ”Popular Page” algoritme legger vekt på er hemmelig. Det finnes derimot en mengde spekulasjoner rundt hva som skal til for å havne på listen og tips for hvordan man kan øke sjansene for å havne der (”How to get on the popular page on Instagram”, ”How do you get on the popular page?”, ”Making the popular page on Instagram” , og mange flere). Antallet slike blogginnlegg, artikler og kommentarer viser at dette er et mål/ønske veldig mange har. Akkurat som i Facebooks EdgeRank er det ulike komponenter som er avgjørende for å nå målet. De ulike komponentene som går igjen når man spekulerer rundt Instagrams ”Popular Page” er:

(1) Antall ”likes”: Man må ha et visst antall likes og kommentarer på bildet
(2) Tid: De første minuttene er avgjørende. Jo flere likes man får rett etter bildet er publisert, jo større sannsynlighet er det for at bildet havner på ”Popular Page”.
(3) Antall ”followers”: En viss prosentandel av følgerne må like/kommentere. Dette for at det skal være mulig også for dem som ikke har så mange følgere.
(4) Konkurrenter: Sjansen for å havne på siden avhenger også av bilder publisert av andre til samme tid.

Om disse komponentene stemmer kan vi ikke være helt sikre på. Algoritmene som definerer hva som er mest populært, blant annet slik som Twitters Treds list, er ikke enkle tiltak, men er nøye utformet til å fange det utviklerne ønsker å fange opp (Gillespie T. 2011). Men hvorfor er ikke kvalitet og originalitet på bildene mer vektlagt? Er et ”pose”-bilde mer interessant enn et originalt og kunstnerisk bilde? Algoritmens syn på hva som er mest populært, samsvarer kanskje ikke helt med hva vi forventer er populært. Instagram forklarer algoritmen slik:

“The goal of the formula is to surface the most recently interesting photos based on a variety of variables. We do not simply count likes. It takes into account much more than that to make sure new people with fewer followers also have the chance of being discovered. We’re constantly tweaking the formula in hopes of surfacing interesting photos from all members of the Instagram community” (Instagram2).
 

Instagram mener de gir alle en lik mulighet ”of being discovered”. Men det er klart det er lettere å bli oppdaget om du har flere følgere enn kun nære venner, og ikke alle bildene som blir publisert egner seg for et offentlig publikum. En profil på Instagram, som på Facebook, er i utgangspunktet offentlig. Forskjellen er at de aller fleste Instagrambrukere ikke endrer til privat profil. Hvorfor er det slik? Hvorfor er vi ikke like opptatt av personvern på Instagram?

”Popular Page” algoritmen legger opp til at du har et stort nettverk av aktive brukere, samt en offentlig profil. Er det sosialiseringen som er det overordnede mål, eller er det synlighet og det å bli «populær»? For å bli mest mulig synlig må man ha mange følgere og mye tilbakemelding på bildene man publiserer. Det å havne på siden over mest populære er uten tvil den mest effektive måten å få sosial anerkjennelse, noe som vil generere flere følgere og naturlig nok muligheten for flere som liker og kommenterer bildene dine. Spesielt når det gjelder unge brukere, tror jeg en av grunnene til at de fleste har en offentlig profil er nettopp målet om å havne på listen. Det blir en slags konkurranse om å bli populær. Det handler ikke om å ha kontakt med venner på samme måte som på Facebook, men å bli fulgt av flest mulig, kjente og totalt fremmede. Det sosiale med Instagram kan etter min mening fort komme i skyggen av konkurransen om å få flest ”likes” og å havne på siden over mest populære.

Kilder:

Bucher, T. (2012): Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Facebook. New Media & Society, publisert online 8. April, 2012 [Sist besøkt: 04.11.12]

Bucher, T. (01.11.12): ”Algoritmisk kultur. Sosiale medier som sosiotekniske systemer”. Forelesning ”Sosiale medier” 1. Nov 2012, Universitetet i Oslo.

Gillespie, T. (2011)Can an algorithm be wrong? Twitter Trends, the specter of censorship, and our faith in the algorithms around us, Culture Digitally: Examining Contemporary Cultural Production, 19. Oktober. http://culturedigitally.org/2011/10/can-an-algorithm-be-wrong [Sist besøkt 04.11.12]

Instagram1 . FAQ. What is Instagram?  http://instagram.com/about/faq/ [Sist besøkt: 04.11.12]

Instagram2 . How the popular page works. http://help.instagram.com/customer/portal/articles/95746 [Sist besøkt: 04.11.12]

Reklamer